• Jaké máme třídy - od září 2023

   •  

    Heterogenní třída-výhody

     

    V novém školním roce jsme se s kolegyněmi rozhodly pro smíšené tzv. heterogenní třídy.

    V pár bodech vám nastíníme výhody smíšených tříd.

     

    Výhody heterogenních tříd

     

    1. Větší prostor pro spolupráci.

    2. Zavedená pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je od nich nevyžadujeme jen my, ale i starší děti, a jdou jim příkladem.

    3. Starší děti poznávají v zrcadle mladších svoji zralost, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí.

    4. Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout (lepší uspokojení základních sociálních potřeb).

    5. Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče. Mohou si předávat poznatky znatelně jednodušeji.

    6. Když mladší děti pozorují starší při činnostech, je tím povzbuzován první zájem o budoucí úkoly a ulehčen přístup k novým oblastem myšlení. Mladší děti se tímto připravují na zvládání budoucích úkolů a dříve projevují zájem o činnosti, které by od nich ještě nikdo neočekával.

    7. Starší děti, pokud jsou vyzvány k vysvětlení, jsou nuceny své znalosti strukturovat, aby je mohly srozumitelně dál předávat mladším dětem (protože jen to, čemu člověk sám porozumí, může vysvětlit druhému člověku – starší děti tak rozšiřují své schopnosti).

    8. Věkově odlišné skupiny ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k přirozené nápovědě starších dětí, aktivace slovní zásoby.

    9. Věkově smíšená třída umožňuje práci s menší skupinou dětí a tím dokonalejšímu procvičení získaných vědomostí či dovedností.

    10. Pokud je v heterogenní třídě mladší dítě, které je vyspělejší, přirozeně se snaží vyrovnat dětem starším, nebo naopak dítě méně vyzrálé najde lepší komunikaci s dětmi mladšími.

    11. Ve věkově smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí, mají v sobě navzájem vzory.

    12. Starší děti se učí toleranci, ohleduplnosti, cítí se být důležité a podle toho se učí i chování k mladším a slabším dětem (výchova k prosociálnímu chování).

    13. Nové děti se lépe adaptují na pobyt v MŠ, protože vstupují do kolektivu, kde není tolik plačících děti jako ve třídě homogenní (stejného věku). Mají možnost ze začátku jen pozorovat a postupně se začleňovat do činností podle vlastního rozhodnutí.

    14. Pro děti je takto uspořádaná třída přirozenější (rodinný model).

    15. Možnost práce v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Více prostoru a času pro individuální přístup a vylepšení nevyrovnaných výkonů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. 

    16. Více prostoru pro individuální přístup k dětem ve všech věkových skupinách a lepší přehled učitelek o získaných dovednostech a znalostech dětí.

         Více zde: http://www.skolinkanona.cz/pro-rodice/heterogenni-trida-vyhody/    Více zde: http://www.skolinkanona.cz/pro-rodice/heterogenni-trida-vyhody/.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p.o.
   • 606 409 159, 603 868 632
   • Bezručova 141
    Křešice
    411 48
    41148 Křešice
    Czech Republic
   • IČO 75003635
   • DS kwhmerq
   • Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Špittová
    606 409 159
    reditelna@zskresice.cz
   • Zástupce ředitelky Mgr. Jiří Černý
    603 868 632
    wonositosedne@gmail.com
   • Vedoucí MŠ Bc. Chladilová Magdaléna
    721 750 052
    skolka@zskresice.cz
   • Pokladna Denisa Lečbychová
    725 212 505
   • Družina PO-PÁ volejte od 6 do 7:30 a od 12 do 16 hod
    602 372 686
   • Jídelna - vedoucí Monika Stiskalová
    702 171 122
   • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Círusová 602 236 344
    Asistentka pedagoga: Olga Berglová 723 628 211
    Asistent pedagoga: Richard Špitt 606 409 159
   • Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Hamerská 603 552 723
    Asistentka pedagoga: Mrcela Pirunčíková 733 689 077
   • Třídní učitelka: Mgr. Alena Seidlová 736 621 777
    Asistentka pedagoga: Tereza Šílová 607105 673
   • Třídní učitelka: Mgr. Hana Ženklová 603 731 619
    Asistentka pedagoga: Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Třídní učitelka: Mgr. Klára Strmeňová 724 841 306
    Asistentka pedagoga: Petra Vyzisková 725 593 273
   • Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová 608 416 855
    Asistentka pedagoga: Karla Šindelářová 723 833 889
   • 606409159
   • RED IZO 600081371