•  Projekt Šablony I-IV

    

    

   Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

   Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 16 hodin. Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 16 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin „skládáním“ hodin z více kratších programů). Jsou doporučované vzdělávací programy s možností účasti alespoň po dvou dnech po sobě, pro dosažení požadované intenzity kurzu, prostoru pro časově náročnější varianty aktivit a navázání spolupráce a kontaktů mezi účastníky. Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou. Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci mateřských škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků Výstup aktivity Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 hodin Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu 1. sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP; 2. sken potvrzení o zaměstnání pedagoga u příjemce (může být nahrazeno skenem pracovní smlouvy). Dokládání výstupů pro kontrolu na místě 1. originál osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP; 2. originál potvrzení o zaměstnání pedagoga (může být nahrazeno originálem pracovní smlouvy); 3. rozhovor s pedagogem, případně kontrola účasti pedagoga na kurzu (pokud by kontrola na místě probíhala v době konání kurzu).

    

   Čtenářský klub pro žáky ZŠ

   Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Čtenářský klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: ? nízká motivace ke vzdělávání; ? dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost; ? nedůslednost ve školní přípravě; ? kázeňské přestupky; ? nedůsledné rodičovské vedení; ? sociokulturně znevýhodněné prostředí. Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu. V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát. 104 Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků

    

   Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

   Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti: ? nízká motivace ke vzdělávání; ? dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost; ? nedůslednost ve školní přípravě; ? kázeňské přestupky; ? nedůsledné rodičovské vedení; ? sociokulturně znevýhodněné prostředí. Výběr žáků je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku je možné vycházet z informací získaných při zápisu. V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny. Pokud v jednom týdnu klub odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat klub dvakrát. 108 Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % z celkového počtu zapsaných žáků.29 Cílová skupina Žáci základní školy Výstup aktivity Ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu 1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení alespoň dvou žáků ohrožených školním neúspěchem; 2. sken třídní knihy kroužku s tímto minimálním obsahem: ? celkový počet přihlášených žáků k datu konání každé schůzky; ? počet přítomných žáků z každé schůzky; ? jméno vedoucího klubu; ? stručný popis přípravy vedoucího klubu pro každé konání klubu; ? stručný popis náplně/průběhu každé schůzky; ? datum a čas konání každé schůzky. Dokládání výstupů pro kontrolu na místě 1. identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem pro minimálně dva žáky; 2. originál třídní knihy klubu; 3. plán aktivit klubu; 4. kontrola přímo v klubu (pokud by kontrola na místě probíhala v době konání klubu): diskuze s vedoucím klubu, případně se žáky, kontrola, že klub probíhá po vyučování.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p.o.
   • 606 409 159, 603 868 632
   • Bezručova 141
    Křešice
    411 48
    41148 Křešice
    Czech Republic
   • IČO 75003635
   • DS kwhmerq
   • Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Špittová
    606 409 159
    reditelna@zskresice.cz
   • Zástupce ředitelky Mgr. Jiří Černý
    603 868 632
    wonositosedne@gmail.com
   • Vedoucí MŠ Bc. Chladilová Magdaléna
    721 750 052
    skolka@zskresice.cz
   • Pokladna Denisa Lečbychová
    725 212 505
   • Družina PO-PÁ volejte od 6 do 7:30 a od 12 do 16 hod
    602 372 686
   • Jídelna - vedoucí Monika Stiskalová
    702 171 122
   • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Círusová 602 236 344
    Asistentka pedagoga: Olga Berglová 723 628 211
    Asistent pedagoga: Richard Špitt 606 409 159
   • Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Hamerská 603 552 723
    Asistentka pedagoga: Mrcela Pirunčíková 733 689 077
   • Třídní učitelka: Mgr. Alena Seidlová 736 621 777
    Asistentka pedagoga: Tereza Šílová 607105 673
   • Třídní učitelka: Mgr. Hana Ženklová 603 731 619
    Asistentka pedagoga: Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Třídní učitelka: Mgr. Klára Strmeňová 724 841 306
    Asistentka pedagoga: Petra Vyzisková 725 593 273
   • Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová 608 416 855
    Asistentka pedagoga: Karla Šindelářová 723 833 889
   • 606409159
   • RED IZO 600081371