• Individuální vzdělávání - jak na to

   • Domácí vzdělávání podle paragrafu 41 Školského zákona

     
    INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = Plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy.

     

    Pro žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

    Kontakt v případě, že jste se takto rozhodli: Mgr. Jiří Černý 603 86 86 32

     

     

     

    INFORMACE PRO RODIČE PRO DOMÁCÍ/INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

    Individuálním vzděláváním se zabývá školský zákon § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

    Za individuální vzdělávání odpovídá formálně ředitel základní školy, který proto zároveň určuje průběh přijetí žáka/žákyně, přestup i povolení individuálního vzdělávání. 

     

    1) Zahájení domácího vzdělávání na škole, kde bylo dítě u zápisu

    Dítě, kterému je ve školním roce šest let a končí povinné předškolní vzdělávání, musí být zapsáno na nějaké základní škole. To rodiči ukládá zákon. Školu si samozřejmě můžete vybrat, ale ta není povinna vás vzít. Tuto povinnost pouze spádová škola.

    Zápis do školy a požádání o povolení k individuálnímu vzdělávání můžete, ale nemusíte, řešit najednou. Nejpozději ale musíte mít v ruce souhlasné stanovisko ředitele školy k prvnímu září, protože jinak byste museli na začátku školního roku dítě poslat normálně do školy.

    K tomu budete potřebovat

    • zákonná příloha (kopie dosaženého vzdělání toho, kdo bude dítě učit)
    • zákonná příloha (vyjádření školského poradenského zařízení)

    Od školy následně obdržíte Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

    vzor_vyplneni_zadosti_o_individualni_vzdelavani.docx (Velikost: 14.01 kB)

    dotaznik_pro_noveho_zaka-zakyni.xlsx (Velikost: 14.25 kB)    2) Zahájení domácího vzdělávání na jiné škole, než bylo dítě zapsáno

    Postupovat budete podobně jako v prvním případě. Dítě jste museli zapsat na nějakou základní školu, ale nakonec jste se rozhodli, že bude chodit jinam.

    Rodiče si mohou i podle zákona svobodně vybrat svou školu a v případě potřeby ji měnit. A to klidně i poté, co už proběhl zápis na nějaké konkrétní ZŠ, ale do 1. září, než začne nový školní rok. V tomto případě tedy žádáte o přestup na jinou základní školu a teprve na té si podáte žádost o povolení individuálního vzdělávání.

    K tomu budete potřebovat

    Od školy následně obdržíte Rozhodnutí o přijetí na danou ZŠ a Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

    vzor_vyplneni_zadosti_o_individualni_vzdelavani.docx (Velikost: 14.01 kB)

     


    3) Zahájení domácího vzdělávání na škole, na kterou už dítě chodí

    Podobný postup jako v úvodním bodě. Dítě už je žákem vybrané školy, proto stačí pouze přejít z režimu denního studia na režim individuálního vzdělávání.

    K tomu budete potřebovat

    • zákonná příloha (kopie dosaženého vzdělání toho, kdo bude dítě učit)
    • zákonná příloha (vyjádření školského poradenského zařízení)

    Od školy následně obdržíte Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

    vzor_vyplneni_zadosti_o_individualni_vzdelavani.docx (Velikost: 14.01 kB)

     

    4) Zahájení domácího vzdělávání na jiné škole, než kam nyní dítě dochází na denní docházku

    Poslední možností je situace, kdy dítě už chodí na nějakou školu na denní docházku a rodiče se z nějakého důvodu rozhodnou je přihlásit na jinou základní školu do individuálního vzdělávání. Postup bude podobný jako ve druhém bodě. Rodič požádá o přestup na jinou základní školu a až toto vyřeší, požádá o povolení k a jinou základní školu do individuálnímu vzdělávání.

    K tomu budete potřebovat

    • zákonná příloha (vyjádření školského poradenského zařízení).

    Od školy následně obdržíte Rozhodnutí o přestupu na danou ZŠ a Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

    vzor_vyplneni_zadosti_o_individualni_vzdelavani.docx (Velikost: 14.01 kB)

     

    Přezkoušení 

    Dle školského zákona je nutné individuálně vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.

    Termíny přezkoušení a rezervace

    Přezkoušení probíhá v lednu a v červnu příslušného školního roku, po dohodě s Vaší třídní učitelkou.

    Způsob přezkoušení

    Žádný náš individuálně vzdělávaný žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

    • Základním cílem při "přezkoušení" je ověřit, zda:
     • žák v příslušném období byl vzděláván;
     • došlo k rozvoji dovedností a vědomostí;
     • dosáhl odpovídajících výsledků;
     • probíraná látka odpovídá osnovám vybraného vzdělávacího programu;
     • rodičem navrhované hodnocení je v souladu se skutečností

     
  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p.o.
   • reditelna@zskresice.cz
   • 606 409 159, 603 868 632
   • Bezručova 141 Křešice 411 48 41148 Křešice Czech Republic
   • 75003635
   • kwhmerq
   • Mgr. Lenka Špittová 606 409 159 reditelna@zskresice.cz
   • Mgr. Jiří Černý 603 868 632 wonositosedne@gmail.com
   • Bc. Chladilová Magdaléna 721 750 052 skolka@zskresice.cz
   • Denisa Lečbychová 725 212 505
   • PO-PÁ volejte od 6 do 7:30 a od 12 do 16 hod 602 372 686
   • Monika Stiskalová 702 171 122
   • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Círusová 602 236 344 Asistentka pedagoga: Olga Berglová 723 628 211
   • Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Hamerská 603 552 723 Asistentka pedagoga: Mrcela Pirunčíková 733 689 077
   • Třídní učitelka: Mgr. Alena Seidlová 736 621 777 Asistentka pedagoga: Tereza Šílová 607105 673
   • Třídní učitelka: Mgr. Hana Ženklová 603 731 619 Asistentka pedagoga: Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Třídní učitelka: Mgr. Klára Strmeňová 724 841 306 Asistentka pedagoga: Petra Vyzisková 725 593 273
   • Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová 608 416 855 Asistentka pedagoga: Karla Šindelářová 723 833 889 Školní asistent: Richard Špitt 602 470 800
   • reditelna@zskresice.cz
   • 606409159