• Textová podstránka

   • Doporučené hry a cvičení pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání

     

    Desatero pro předškolní děti 

     

    Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

     

    1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to ve školce nebo ve škole,

    co se tam dělá, přijďte se s ním podívat na prostředí, seznamte se s paní učitelkou.

     

    2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.

     

    3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky nebo do školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do školky nebo do školy rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu školkou, nebo školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce nebo ve školní družině déle….“.

     

    4. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.

     

    5. Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace.

     

    6. Pokud bude dítě plakat, nebo bude nervózní, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

     

    7. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem – např. plyšovou hračku, látkový kapesníček.

     

    8. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, nebo v určitou hodinu, měli byste tak přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí školy nebo školky bude vnímat negativně.

     

    9. Za pobyt ve školce nebo ve škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve škole nebo ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

     

    10. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte, dohodněte se v rodině, že dítě do školky nebo do školy bude vodit ten, který s tím má menší problém

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p.o.
   • 606 409 159, 603 868 632
   • Bezručova 141 Křešice 411 48 41148 Křešice Czech Republic
   • IČO 75003635
   • DS kwhmerq
   • Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Špittová 606 409 159 reditelna@zskresice.cz
   • Zástupce ředitelky Mgr. Jiří Černý 603 868 632 wonositosedne@gmail.com
   • Vedoucí MŠ Bc. Chladilová Magdaléna 721 750 052 skolka@zskresice.cz
   • Pokladna Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Družina PO-PÁ volejte od 6 do 7:30 a od 12 do 16 hod 602 372 686
   • Jídelna - vedoucí Monika Stiskalová 702 171 122
   • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Círusová 602 236 344 Asistentka pedagoga: Olga Berglová 723 628 211 Asistent pedagoga: Richard Špitt 606 409 159
   • Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Hamerská 603 552 723 Asistentka pedagoga: Mrcela Pirunčíková 733 689 077
   • Třídní učitelka: Mgr. Alena Seidlová 736 621 777 Asistentka pedagoga: Tereza Šílová 607105 673
   • Třídní učitelka: Mgr. Hana Ženklová 603 731 619 Asistentka pedagoga: Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Třídní učitelka: Mgr. Klára Strmeňová 724 841 306 Asistentka pedagoga: Petra Vyzisková 725 593 273
   • Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová 608 416 855 Asistentka pedagoga: Karla Šindelářová 723 833 889
   • 606409159
   • RED IZO 600081371