• Školní metodik prevence:

    Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová

    Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
    Telefon: 608 416 855
    E-mail: kvapilova.dana@zskresice.cz

    Úkoly školního metodika prevence

    • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
    • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli
    • dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Litoměřice a PČR
    • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i rodičům žáků školy
    • reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc

    Metodik se věnuje prevenci v oblastech:

    • závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku
    • záškoláctví
    • školního násilí
    • šikany a kyberšikany
    • všech forem vandalismu
    • školních krádeží
    • páchání trestných činů a přestupků
    • poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)
    • projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu
    • působení sekt
    • prvních projevů syndromu týraného dítěte
    • zvládání nových a obtížných situací
    • sexuálně rizikového chování
    • nevhodných forem trávení volného času

     

     

     

    Kyberšikana - průvodce pro kluky a holky

    Kyberšikana - průvodce pro kluky a holky ke stažení zde

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p.o.
   • 606 409 159, 603 868 632
   • Bezručova 141
    Křešice
    411 48
    41148 Křešice
    Czech Republic
   • IČO 75003635
   • DS kwhmerq
   • Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Špittová
    606 409 159
    reditelna@zskresice.cz
   • Zástupce ředitelky Mgr. Jiří Černý
    603 868 632
    wonositosedne@gmail.com
   • Vedoucí MŠ Bc. Chladilová Magdaléna
    721 750 052
    skolka@zskresice.cz
   • Pokladna Denisa Lečbychová
    725 212 505
   • Družina PO-PÁ volejte od 6 do 7:30 a od 12 do 16 hod
    602 372 686
   • Jídelna - vedoucí Monika Stiskalová
    702 171 122
   • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Círusová 602 236 344
    Asistentka pedagoga: Olga Berglová 723 628 211
    Asistent pedagoga: Richard Špitt 606 409 159
   • Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Hamerská 603 552 723
    Asistentka pedagoga: Mrcela Pirunčíková 733 689 077
   • Třídní učitelka: Mgr. Alena Seidlová 736 621 777
    Asistentka pedagoga: Tereza Šílová 607105 673
   • Třídní učitelka: Mgr. Hana Ženklová 603 731 619
    Asistentka pedagoga: Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Třídní učitelka: Mgr. Klára Strmeňová 724 841 306
    Asistentka pedagoga: Petra Vyzisková 725 593 273
   • Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová 608 416 855
    Asistentka pedagoga: Karla Šindelářová 723 833 889
   • 606409159
   • RED IZO 600081371