• Potřebujete pomoci, poradit s chováním dítěte?

     

    Výchovný poradce naší školy: Mgr. Hana Ženklová

    Tel: 603 731 619/ email: hana.zenklova@zskresice.cz 

    Výchovný poradce zajišťuje následující činnosti:

    • koordinuje a řídí činnost Školního poradenského pracoviště
    • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
    • spolupracuje se všemi pracovníky Školního poradenského pracoviště ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
    • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
    • pomáhá nastavit pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními vhodná podpůrná opatření
    • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
    • jako koordinátor inkluze zajišťuje:
    • vytváří podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání
    • se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy a školními asistenty
    • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání (inkluzivní strategie, principy, vhodné metody apod.)
    • provádí identifikaci, pojmenování a vyhodnocení případných „bariér“ inkluzivního vzdělávání na škole
    • provádí návrh změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn
    • koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání
    • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
    • podílí se na zpracování Plánů pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
    • sleduje nadané žáky a pomáhá jim nastavit podpůrná opatření, resp. PLPP
    • zpracovává plán třídnických hodin ve spolupráci s ostatními členy školního poradenského pracoviště a metodickým sdružením ZŠ

    Naše škola spolupracuje se školským zařízením:

    Pedagogicko-psychologická poradna, Litoměřice, Palachova 18, tel. 416 733 015

     

    Každý poradenský pracovník je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se
    Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

     

     

     

  • Number of visits

   Počet návštěv: 638
  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p.o.
   • 606 409 159, 603 868 632
   • Bezručova 141
    Křešice
    411 48
    41148 Křešice
    Czech Republic
   • IČO 75003635
   • DS kwhmerq
   • Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Špittová
    606 409 159
    reditelna@zskresice.cz
   • Zástupce ředitelky Mgr. Jiří Černý
    603 868 632
    wonositosedne@gmail.com
   • Vedoucí MŠ Bc. Chladilová Magdaléna
    721 750 052
    skolka@zskresice.cz
   • Pokladna Denisa Lečbychová
    725 212 505
   • Družina PO-PÁ volejte od 6 do 7:30 a od 12 do 16 hod
    602 372 686
   • Jídelna - vedoucí Monika Stiskalová
    702 171 122
   • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Círusová 602 236 344
    Asistentka pedagoga: Olga Berglová 723 628 211
    Asistent pedagoga: Richard Špitt 606 409 159
   • Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Hamerská 603 552 723
    Asistentka pedagoga: Mrcela Pirunčíková 733 689 077
   • Třídní učitelka: Mgr. Alena Seidlová 736 621 777
    Asistentka pedagoga: Tereza Šílová 607105 673
   • Třídní učitelka: Mgr. Hana Ženklová 603 731 619
    Asistentka pedagoga: Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Třídní učitelka: Mgr. Klára Strmeňová 724 841 306
    Asistentka pedagoga: Petra Vyzisková 725 593 273
   • Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová 608 416 855
    Asistentka pedagoga: Karla Šindelářová 723 833 889
   • 606409159
   • RED IZO 600081371