• https://zskresice.edupage.org/register/
     
    Naše škola je pouze prvostupňová. Vize ředitelky školy a vedení obce Křešice je rozšíření školy v budoucnu (cca za 5 let) i o druhý stupeň. Je ale samozřejmé, že takovýto plán vyžaduje důkladnou přípravu jak finanční a projektovou příprava. Zatím je tedy nutné počítat s přestupem na druhý stupeň v rámci úplně jiné školy.

     

     

     

    Přestup žáka na jinou základní školu

    Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu školu, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle po té, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, do nové školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

     

    Zákonní zástupci žáka

    1. Kontaktujte někoho z vedení Vámi vybrané školy (viz kontakty nahoře) a informujte se, zda je v požadovaném ročníku v následujícím školním roce volné místo. V případě přestupu na 2. stupeň doporučujeme do konce kalendářního roku, klidně však dříve (říjen-listopad), jsou další žáci prvostupňových škol v okrese, kteří mají o přestup zájem.

    2. Je-li volné místo, domluvte se s vedením školy na dalším postupu a vyplňte žádost o přestup žáka (stáhnout si ji můžete na většině školních webů a vyplnit ji předem) a nebo si ji vyzvedněte ve škole (sekretariát nebo vedení vybrané školy).

    3. Odevzdejte žádost domluveným způsobem, poté Vám budou poskytnuty další informace o průběhu přestupu.

     

    Co s předchozí školou?

    1. Přestup dítěte na jinou školu je plně v kompetencích jeho zákonných zástupců - předchozí škola nemá právo přestupu bránit.

    2. V předchozí škole je potřeba vrátit zapůjčené učebnice, případně pomůcky a uhradit veškeré závazky, které souvisí s docházkou do školy např. stravné za odebranou stravu, cenu za pracovní sešity apod., nebo naopak nastane vrácení peněz, nevyčerpaných v rámci třídního fondu.

    3. Vedení "nové" školy informuje předchozí školu o rozhodnutí o přestupu a vyžádá si příslušnou dokumentaci.

    V případě, že se Vaše dítě nedostane na žádnou z litoměřických škol, kontaktujte, prosím, školský odbor v Litoměřicích, pomohou Vám situaci řešit:

    Městský úřad Litoměřice - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

    Telefon: 416916180, 416916181, 416916182, 416916183, 416916189

     

    Přejeme Vašim dětem úspěšný přestup, bude se nám po nich stýskat! Pokud budete mít cestu kolem, rádi Vás a Vaše-naše ratolesti uvidíme :)

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p.o.
   • 606 409 159, 603 868 632
   • Bezručova 141 Křešice 411 48 41148 Křešice Czech Republic
   • IČO 75003635
   • DS kwhmerq
   • Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Špittová 606 409 159 reditelna@zskresice.cz
   • Zástupce ředitelky Mgr. Jiří Černý 603 868 632 wonositosedne@gmail.com
   • Vedoucí MŠ Bc. Chladilová Magdaléna 721 750 052 skolka@zskresice.cz
   • Pokladna Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Družina PO-PÁ volejte od 6 do 7:30 a od 12 do 16 hod 602 372 686
   • Jídelna - vedoucí Monika Stiskalová 702 171 122
   • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Círusová 602 236 344 Asistentka pedagoga: Olga Berglová 723 628 211 Asistent pedagoga: Richard Špitt 606 409 159
   • Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Hamerská 603 552 723 Asistentka pedagoga: Mrcela Pirunčíková 733 689 077
   • Třídní učitelka: Mgr. Alena Seidlová 736 621 777 Asistentka pedagoga: Tereza Šílová 607105 673
   • Třídní učitelka: Mgr. Hana Ženklová 603 731 619 Asistentka pedagoga: Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Třídní učitelka: Mgr. Klára Strmeňová 724 841 306 Asistentka pedagoga: Petra Vyzisková 725 593 273
   • Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová 608 416 855 Asistentka pedagoga: Karla Šindelářová 723 833 889
   • 606409159
   • RED IZO 600081371